Organisatie

     Daniela-Cornelder-576x1024b
Liesbeth Wierink (directeur) en Daniela Cornelder (administratief medewerker) vormen tezamen het HOVO-bureau. Zij zijn verantwoordelijk voor het programma en het reilen en zeilen van HOVO Zuyd.

Voor een redelijke prijs
HOVO Limburg is een organisatie zonder winstoogmerk die zoveel mogelijk mensen hoogwaardige kennis wil aanbieden. We vinden het dan ook belangrijk dat onze activiteiten vriendelijk geprijsd zijn en blijven. Dit zou niet mogelijk zijn zonder de steun van onze moederinstelling Zuyd Hogeschool, die lokalen en andere faciliteiten gratis ter beschikking stelt. Omdat geen enkele cursus hetzelfde is kennen we geen vaste prijzen; de kosten worden bepaald door de vorm en de lengte van een cursus.

Zonder vrijwilligers geen HOVO
Met slechts 2 FTE is HOVO Zuyd een kleine organisatie. Gelukkig kent HOVO een actieve vrijwilligersgroep. Zo heeft iedere cursus zijn eigen groepsvertegenwoordiger: een cursist die fungeert als aanspreekpunt voor de docent en de cursistengroep. Wilt u groepsvertegenwoordiger zijn of op een andere manier bijdragen aan HOVO Zuyd? Neem dan contact op met ons kantoor.

Wat doet de groepsvertegenwoordiger?
De groepsvertegenwoordiger (GV)

 • functioneert als vertegenwoordiger voor zowel cursisten als het HOVO-bureau;
 • is ruim voor de start van elke cursusles ter plekke om de randvoorwaarden (zaal, apparatuur, lesmateriaal e.d.) te controleren en zo nodig, via het lokale aanspreekpunt, in orde te laten brengen;
 • is voorafgaand aan de cursus (mobiel) bereikbaar;
 • heeft het mobiel nummer van docent/spreker;
 • introduceert de docent en zichzelf bij de groep;
 • zit op een ‘strategische plek’ in het lokaal;
 • zorgt dat de presentielijst wordt getekend en is op de hoogte van de functie van deze lijst;
 • deelt handouts e.d. uit, doet mededelingen namens het HOVO-bureau en bedankt de docent aan het eind van de cursus;
 • stelt i.g.v. langdurige absentie van een van de cursisten het HOVO-bureau op de hoogte;
 • bewaakt de pauzes;
 • vraagt feedback aan cursisten en geeft deze door aan het HOVO-bureau (plenaire vergadering/individueel);
 • treedt in geval van problemen in contact met het HOVOkantoor en handelt niet eigenmachtig buiten de taakomschrijving op de cursuslocatie.