Hovodag

Klik op Titel/Datum/Soort/Vakgebied om de lijst te sorteren.

Titel 
Datum 
Locatie 
Vakgebied 
Erflaters van onze beschaving 4
19-01-2018
Roermond
Cultuur

t/m  
06-04-2018

Plaats:  Roermond

Categorie:  Cursus Roermon

Vakgebied:  Cultuur

Deel 4 – De Nieuwe Tijd De cursus Erflaters gaat de ‘Nieuwe Tijd’ binnen, de Renaissance. Een tijdperk van nieuwe oriëntatie, maar ook van herwaardering van de klassieke oudheid, en tegelijkertijd een periode die stevig verankerd blijft in wat voorafging, in het christendom. De vroegste [...]

Bekijk
Hedendaagse literatuur
24-01-2018
Maastricht
Literatuur

t/m  
04-04-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  Cursus Maastrich

Vakgebied:  Literatuur

Ieder jaar verschijnen weer honderden nieuwe boeken op de markt. Als lezer verdwaal je er bijna in. Uit dit grote aanbod is een keuze gemaakt uit het werk over oorlog, religie en het menselijk tekort van een aantal jonge debutanten en prijswinnaars. Hoe interessant is die huidige literaire [...]

Bekijk
Moderne en hedendaagse kunst
24-01-2018
Maastricht
Kunst

t/m  
04-04-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  Maastrich

Vakgebied:  Kunst

De twintigste eeuw was een boeiende eeuw voor de kunst met veel stijlen en stromingen. In de jaren 10 en 20 werd het modernisme ingezet met Marcel Duchamp , Mondriaan en Malewich. In de jaren 50 en 60 volgden de minimal-art, de hard egde painting, de primary structures en de conceptuele [...]

Bekijk
Changing Times II
25-01-2018
Heerlen
Kunst

t/m  
29-03-2018

Plaats:  Heerlen

Categorie:  Cursus Heerle

Vakgebied:  Kunst

Docent:
Ko van Dun

Waar zijn we en hoe zijn we er gekomen? Met de kunst als gids gaat Ko van Dun in Changing Times II op zoek naar het verhaal van onze wereld. Hij zoomt in op een aantal actuele onderwerpen en schetst de bredere maatschappelijke en culturele achtergronden. Iedere les heeft een eigen thema: het [...]

Bekijk
Sint Petersburg van de tsaren
29-01-2018
Heerlen
Cultuur

t/m  
05-03-2018

Plaats:  Heerlen

Categorie:  Cursus Heerle

Vakgebied:  Cultuur

Sint Petersburg levert al ruim driehonderd jaar stof voor kunst en literatuur. En staat bekend als het “Venetië van het Noorden” en het “Baltische Amsterdam”.Het doet westers aan, maar ligt toch vooral in het noorden van het oosten. Moskou mag dan wel het politieke hart van Rusland genoemd [...]

Bekijk
Spinoza’s filosofie als levensweg
29-01-2018
Filosofie

t/m  
16-04-2018

Plaats:  Roermond

Categorie:  Cursus Roermon

Vakgebied:  Filosofie

In de eerste, autobiografisch getinte bladzijden van Spinoza’s jeugdwerk, de Verhandeling over de verbetering van het verstand, wordt beschreven hoe de ik-figuur zich bevindt op een tweesprong op zijn of haar levensweg. Hij of zij staat voor de keuze om de weg in te slaan van een streven [...]

Bekijk
Iconen
29-01-2018
Maastricht
Geschiedenis

t/m  
05-03-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  Cursus Maastrich

Vakgebied:  Geschiedenis

In 1988 vierde de Russisch-orthodoxe kerk haar duizendjarig bestaan; in 988 had grootvorst Vladimir, absoluut heerser in Kiev, in de eerste hoofdstad van het oude Rusland, van het Kievskaja Roesj, zich aangesloten bij de op dat moment geldende oikumene, bij de bewoonde en beschaafde wereld, en [...]

Bekijk
Afrikaanse filosofen
30-01-2018
Heerlen
Filosofie

t/m  
10-04-2018

Plaats:  Heerlen

Categorie:  Cursus Heerle

Vakgebied:  Filosofie

Een eerste kennismaking met enkele Afrikaanse denkers In de westerse wereld lijkt Afrika vaak symbool te staan voor kwalijke fenomenen als hongersnood, burgeroorlog, politieke anarchie, corruptie, uitbuiting, etc. Positieve ontwikkelingen en tekenen van hoop daarentegen halen zelden het nieuws, [...]

Bekijk
Reformaties 1500 – 1800
30-01-2018
Maastricht
Geschiedenis

t/m  
20-03-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  Cursus Maastrich

Vakgebied:  Geschiedenis

Het jaar 1517 wordt klassiek beschouwd als een breuklijn in de Europese geschiedenis, maar hoe onverwacht en diep was de kloof die Maarten Luther sloeg? Hoe beoordeelden de tijdgenoten de gebeurtenissen en hoe reageerden kerk, staat en burger? De religieuze onenigheid die zich als een inktvlek [...]

Bekijk
Reformaties 1500 – 1800
30-01-2018
Roermond
Geschiedenis

t/m  
20-03-2018

Plaats:  Roermond

Categorie:  Cursus Roermon

Vakgebied:  Geschiedenis

Het jaar 1517 wordt klassiek beschouwd als een breuklijn in de Europese geschiedenis, maar hoe onverwacht en diep was de kloof die Maarten Luther sloeg? Hoe beoordeelden de tijdgenoten de gebeurtenissen en hoe reageerden kerk, staat en burger? De religieuze onenigheid die zich als een inktvlek [...]

Bekijk
Italiaanse steden 2
31-01-2018
Roermond
Cultuur

t/m  
14-03-2018

Plaats:  Roermond

Categorie:  Cursus Roermon

Vakgebied:  Cultuur

Italië is de vorstin onder de Europese landschappen met daarin talrijke parels van steden. De Etrusken, de eerste oorspronkelijke bewoners van de fameuze Italiaanse ‘laars vol scherven’, leefden niet zoals vele oervolkeren in agrarische gemeenschappen, maar in een bond van twaalf steden. Ze [...]

Bekijk
Filosofie van de religie
01-02-2018
Maastricht
Filosofie & Levensbeschouwing

t/m  
12-04-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  Cursus Maastrich

Vakgebied:  Filosofie & Levensbeschouwing

Filosofen hebben zich, door de gehele geschiedenis heen, bovenmatig geïnteresseerd voor vragen over religie en over God. Centraal staan de religieuze denkbeeld die we rekenen tot het christendom, de islam en het jodendom. Deze cursus is bedoeld als inleiding op dit hele ingewikkelde gebied in [...]

Bekijk
De Roaring Twenties, mode en lifestyle
01-02-2018
Maastricht
Cultuur

t/m  
01-03-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  Maastrich

Vakgebied:  Cultuur

Deze minicursus over mode en lifestyle in de Roaring Twenties wordt gegeven n.a.v. tentoonstellingen voorjaar 2018 in het Textielmuseum Tilburg en het Gemeentemuseum Den Haag over de mode uit die tijd. Bij uitstek de door meer bewegingsvrijheid kenmerkende mode reflecteert de roerige jaren [...]

Bekijk
Erflaters van onze beschaving 6; Verlichting en reactie
02-02-2018
Maastricht
Cultuur

t/m  
20-04-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  Maastrich

Vakgebied:  Cultuur

De achttiende eeuw begint nog onbezorgd met de sensuele, lichtzinnige krullen van de Rococo. Maar ze zal smartelijk eindigen met de grimmige verdwazing van de Franse Revolutie. In de tussentijd is Europa in deze eeuw het toneel van een beweging richting ‘moderniteit’: een weids begrip met ruime [...]

Bekijk
Wat is Jazz?
07-02-2018
Maastricht
Muziek

t/m  
14-03-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  Maastrich

Vakgebied:  Muziek

Aan het begin van de vorige eeuw ontstond in Amerika een fenomenale nieuwe muzieksoort: Jazz. Het was een op improvisatie gebaseerde muziekstijl die begon in New Orleans toen ragtime en blues samensmolten. Jazz is in principe muziek van het moment omdat er op elk moment nieuwe muzikale keuzes [...]

Bekijk
Leesclub Latijn
20-02-2018
Maastricht
Literatuur

t/m  
24-04-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  Cursus Maastrich

Vakgebied:  Literatuur

Een cursus onthaast lezen Latijn. Voor sommigen van u misschien alleen een vak dat nu eenmaal moest om uw diploma te halen. Goeie ouwe tijd, dat wel. Maar toch vooral rijtjes stampen en urenlang met veel inspanning taaie, onbegrijpelijke zinnen omzetten in stroef Nederlands. U hebt destijds uw [...]

Bekijk
Latijn voor beginners, deel 2
20-02-2018
Maastricht
Literatuur

t/m  
24-04-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  Cursus Maastrich

Vakgebied:  Literatuur

Bijzonderheden Het boek dat gebruikt wordt is Roma 1, Goden en mensen, uitgeverij Hermaion Er is een taalboek en een tekstboek, die u allebei nodig heeft. Het eerste deel van de cursus, dat in het najaar van 2017 plaatsvond, is geëindigd met les 8. Deel 2 start dus met les 9. ‘Instappers’ [...]

Bekijk
Over grote filosofen gesproken: Sartre
20-02-2018
Maastricht
Filosofie

t/m  
13-03-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  Cursus Maastrich

Vakgebied:  Filosofie

Jean-Paul Sartre (1905-1980) Jean-Paul Sartre is misschien wel de meest befaamde filosoof van de 20e eeuw. Hij geldt als hoofdvertegenwoordiger van het Franse existentialisme, maar heeft ook grote faam verworven als boegbeeld van een breed gedragen culturele beweging. Zijn romans worden nog [...]

Bekijk
Wetenschappelijke illustratie
20-02-2018
Maastricht
Kunst

t/m  
27-03-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  Maastrich

Vakgebied:  Kunst

U haalt zich vast al meteen prachtige beelden uit medische atlassen voor de geest of herinnert zich een prent uit een biologie lokaal. Misschien bent u ooit geopereerd en kreeg u een folder met illustraties waarin de ingreep aan u als patiënt werd uitgelegd. Grote kans dat deze gemaakt zijn [...]

Bekijk
Keramiek
22-02-2018
Maastricht
Creatief & Informatief

t/m  
29-03-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  Maastrich

Vakgebied:  Creatief & Informatief

Het werken met klei is van alle tijden en alle culturen. Klei, gebakken of ongebakken, komt op allerlei manieren voor in ons dagelijks leven, we bouwen huizen van baksteen, gebruiken serviesgoed, maken beelden, voeren rituelen uit, reinigen of versieren ons lichaam en bewaren de as van onze [...]

Bekijk
Misverstanden rond de oerknal
23-02-2018
Maastricht
Wetenschappen

t/m  
23-03-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  Cursus Maastrich

Vakgebied:  Wetenschappen

Rond de oerknal en het uitdijende heelal bestaan heel wat misvattingen. Die worden allereerst veroorzaakt door een te letterlijke opvatting van de – in feite – onjuiste term ‘oerknal’. Deze term suggereert ook dat het heelal een centrum heeft, wat niet het geval is. Uit de oerknal [...]

Bekijk
Interieurgeschiedenis 3
26-02-2018
Maastricht
Architectuur

t/m  
12-03-2018

Plaats:  Heerlen

Categorie:  Heerle

Vakgebied:  Architectuur

Interieurs na WO II We gaan kijken naar de interieurs uit de periode na WO II. De oorlog had grote invloed op de stijl van inrichten. Schaarste in woningen, meubilair en grondstoffen gaf nieuwe impulsen en uitdagingen. Dit resulteerde in vernieuwingen op het gebied van sociale woningbouw, [...]

Bekijk
Leven in het antropoceen
01-03-2018
Maastricht
Wetenschappen

t/m  
22-03-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  Cursus Maastrich

Vakgebied:  Wetenschappen

Men zegt dat we in een nieuw geologisch tijdperk beland zijn, omdat de mens de planeet zodanig heeft veranderd, dat de invloed van de mens te vergelijken is met grote vulkaanuitbarstingen, meteorietinslagen en uiteenvallen of het op elkaar botsen van continentale platen, gebeurtenissen waardoor [...]

Bekijk
Grote mannen van de oudheid
01-03-2018
Roermond
Geschiedenis

t/m  
29-03-2018

Plaats:  Roermond

Categorie:  Cursus Roermon

Vakgebied:  Geschiedenis

Perikles van Athene, Alexander de Grote, Hannibal, Julius Caesar, keizer Augustus, keizer Constantijn, dat zijn antieke persoonlijkheden van wie iedereen de namen kent. Wat heeft het tot zulke markante figuren in hun tijd gemaakt en waarom heeft onze westerse beschaving in de politiek, [...]

Bekijk
Willem I, Willem II en Willem III; koningen van Nederland in de 19e eeuw
01-03-2018
Roermond
Geschiedenis

t/m  
15-03-2018

Plaats:  Roermond

Categorie:  Cursus Roermon

Vakgebied:  Geschiedenis

Tussen roddel en adoratie De levens van de eerste Oranje koningen in de negentiende eeuw zijn op zijn minst kleurrijk te noemen. De werklustige Willem I, bekend als Koning-Koopman en Kanalen-koning, die na achtentwintig jaar afstand doet van de troon, bijzonder teleurgesteld over de afscheiding [...]

Bekijk
1920s Jazz Age | Fashion & Photographs
01-03-2018
Excursies
Geschiedenis

t/m  
01-03-2018

Plaats:  Tilburg

Categorie:  Excursi

Vakgebied:  Geschiedenis

Excursie naar tentoonstelling Textiel Museum Tilburg De tentoonstelling 1920s Jazz Age | Fashion & Photographs is samengesteld door het Fashion and Textile Museum, Londen. De Roaring Twenties Vrouwen knippen hun haar, roken sigaretten in pijpjes en dragen lange parelsnoeren. In de ‘roaring [...]

Bekijk
De medische reeks
01-03-2018
Maastricht
Medisch

t/m  
22-03-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  Maastrich

Vakgebied:  Medisch

In vier lezingen praten vier medici van Universiteit Maastricht u bij over de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied. 01 maart – hartstilstand – Prof. Dr. Ton Gorgels Professor Gorgels is  em. hoogleraar transmurale cardiologie. Hij zet zich sinds vele jaren in voor de aanpak van plotselinge [...]

Bekijk
Sieraad
06-03-2018
Maastricht
Kunst

t/m  
10-04-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  Maastrich

Vakgebied:  Kunst

Docent:
Chequita Nahar

U maakt kennis met authentieke technieken die gebruikt worden bij het maken van een sieraad om te komen tot innovatieve materialen. Een sieraad of juweel (ook: tooi) is elk object (met uitzondering van kleding) dat op het lichaam wordt gedragen (of hoofdzakelijk dient om op het lichaam te [...]

Bekijk
Eugène Viollet le duc, schepper van de Middeleeuwen
12-03-2018
Maastricht
Cultuur

t/m  
16-04-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  Cursus Maastrich

Vakgebied:  Cultuur

Docent:
Bart Zwegers

De Franse architect Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) creëerde zijn eigen sprookjesachtige versie van de Middeleeuwen. De vele kastelen, vestingwerken en kathedralen die hij gedurende zijn loopbaan restaureerde kregen een Middeleeuwser dan Middeleeuwse uitstraling. In zijn handen kregen deze [...]

Bekijk
Limburgs Landschap 2
12-03-2018
Excursies Maastricht
Cultuur

t/m  
09-04-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  Maastrich

Vakgebied:  Cultuur

Heeft u ooit gewandeld langs de oevers van de Oermaas in het Vijlener Bos? Of geologische orgelpijpen bekeken in de hellingen van het Schiepers Bos? Misschien eens gezocht naar Sterrenstenen of resten van inktvissen gevonden op het Belemnieten Kerkhof? Of geproefd van geologische toverballetjes [...]

Bekijk
Limburgse kastelen
14-03-2018
Roermond
Cultuur

t/m  
04-04-2018

Plaats:  Roermond

Categorie:  Roermon

Vakgebied:  Cultuur

Limburg is de kastelenprovincie bij uitstek. De meeste kastelen vormen met hun interieurs, bijgebouwen, omgrachting en groenaanleg een ensemble dat uniek is voor deze streek en haar geschiedenis. Maar hoeveel kennis hebben wij nu echt over deze kastelen zo vlak naast de deur? Is het niet zo dat [...]

Bekijk
Dordrecht, de oudste stad van Holland
20-03-2018
Excursies
Geschiedenis

t/m  
20-03-2018

Plaats:  Dordrecht

Categorie:  Excursi

Vakgebied:  Geschiedenis

We bezoeken de oudste stad van Holland, Dordrecht. De synode van Dordt (1618/1619) vormt als cruciaal ijkpunt voor de calvinistische doorbraak in Noordwest-Europa natuurlijk de leidraad van deze dagexcursie. We bezoeken het Dordrechts Museum en het Hof van Holland waar op eigentijdse wijze de [...]

Bekijk
Italiaanse steden 1
21-03-2018
Maastricht
Cultuur

t/m  
18-04-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  Cursus Maastrich

Vakgebied:  Cultuur

Italië is de vorstin onder de Europese landschappen met daarin tal van beroemde steden. De Etrusken, de eerste oorspronkelijke bewoners van de fameuze Italiaanse ‘laars vol scherven’ leefden niet, zoals gebruikelijk bij vele oervolkeren, in agrarische gemeenschappen, maar in een bond van twaalf [...]

Bekijk
Grand Tour 4
28-03-2018
Heerlen
Literatuur

t/m  
18-04-2018

Plaats:  Heerlen

Categorie:  Cursus Heerle

Vakgebied:  Literatuur

1968-2018. 50 jaar later.  Een terugblik op de roerige jaren zestig. Wat was er aan de hand in Amsterdam, Berlijn en Parijs. Vanuit cultuur-historisch perspectief onderzoeken we waar de opstand tegen de autoriteiten, het nieuwe denken en het alternatieve leven vandaan kwam, hoe de nieuwe [...]

Bekijk
Drie koninginnen
29-03-2018
Maastricht
Geschiedenis

t/m  
12-04-2018

Plaats:  Maastricht

Categorie:  Maastrich

Vakgebied:  Geschiedenis

‘Catharina, Maria-Theresia en Victoria, power vrouwen van weleer’ :   Vrouwen aan de macht, In onze tijden zijn vrouwen met macht niet dik gezaaid en vroeger was dat niet anders. Grote Historische Figuren zijn meestal mannen. Maar natuurlijk zijn er in het verleden best [...]

Bekijk