Docenten

Klik op Naam/vakgebied om de lijst te sorteren.

Naam 
Vakgebied(en) 
Drs. Ineke Beeling
Cultuur

Drs. Ineke J.W. Beeling, afkomstig uit een familie van antiquairs, studeerde kunstgeschiedenis in Leiden. Zij is gespecialiseerd in de decoratieve kunsten en historische interieurs. Tevens is zij opgeleid tot interieurvormgever in Londen. Met haar bedrijf Beeling Interiors richt zij interieurs voor monumenten in.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Professor dr. Nicole Bouvy
Medisch
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Ri-Jeanne Cuppens
Creatief & Informatief

Docent Ri-jeanne Cuppens werkt als Lecturer Arts met als specialisatie keramiek bij de Kunstacademie Maastricht. Ze is opgeleid tot 1e graads docent handvaardigheid en heeft jarenlange ervaring. Ri-Jeanne heeft verschillende keren gewerkt in het Europees Keramisch Werk Centrum. Ze heeft daarnaast expertise opgedaan in China, Macedonië, Turkije, Japan en Canada.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Jettie de Wal
Literatuur

Jettie de Wal studeerde Klassieke Talen en Engels in Leiden. Zij was enige jaren docente klassieke talen in het middelbaar onderwijs en is momenteel vertaler en editor.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Hilbert de Wal
Geschiedenis

Hilbert de Wal, MA, studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zijn interesse gaat uit naar zowel Moderne als Oude Geschiedenis. Sinds zijn verhuizing naar het Heuvelland raakte hij geboeid door de vele plaatsen van cultuur-historisch belang in de grensstreek. In 2012 richtte hij een eigen bedrijf op, Via-cultura, om zo zijn belangstelling voor geschiedenis en cultuur te combineren. Hij werkt onder andere in opdracht van de Tourist Service Aachen maar organiseert ook excursies in Luik, Maastricht en naar andere plaatsen in de omgeving.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Drs. Nico Dieteren
Filosofie & Levensbeschouwing

Drs. Nico Dieteren voltooide in 1987 de lerarenopleiding Nederlands en geschiedenis. Aansluitend studeerde hij Nederlandse taal- en letterkunde en filosofie aan de Radboud Universiteit. Sinds vele jaren verzorgt hij cursussen filosofie voor diverse HOVO-instellingen. Ook werkt hij momenteel aan een dissertatie over Heidegger en Agamben.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Dr. Lizet Duyvendak
Literatuur

 Dr. Lizet Duyvendak studeerde Moderne Nederlandse Letterkunde te Utrecht. Zij is universitair hoofddocent Letterkunde aan de faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. In 2003 promoveerde ze op het proefschrift 'Door lezen wijder horizont. Het Haags Damesleesmuseum'. Sindsdien doet ze onderzoek naar leesgezelschappen in heden en verleden. Voor het radioprogramma ‘De Stemming’ trad ze regelmatig op als cultuuranalist. Van 2000-2010 was ze voorzitter van het Poëziefestival in Landgraaf. Ze verzorgt al vele jaren literatuurcursussen voor de HOVO.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Jan Ezendam
Muziek

Jan Ezendam is actief als componist, dirigent en pianist. Hij doceert aan het conservatorium van Maastricht Harmonieleer en Contrapunt en is voorzitter van de vakgroep Muziektheorie. Ook is hij bestuurslid van de Dutch-Flemish Society for Music Theory.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Drs. Wim Fievez
Filosofie & Levensbeschouwing

heeft als docent Systematische Filosofie en Ethiek gewerkt aan de universiteiten van Amsterdam, Stockholm en Groningen. Hij is gespecialiseerd in de analytische benadering, met speciale nadruk op taalfilosofie, ethiek en esthetica. Hij is de initiatiefnemer van het filosofiecafé in het Bonnefantenmuseum.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Drs. Peter Flaton
Literatuur

Drs. Peter Flaton is literatuur-historicus en oudheidkundige. Hij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en Algemene Literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht en Oudheidkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De receptie van klassiek erfgoed in de modernistische literatuur en het thema van het denken-en-geloven op het snijvlak van filosofie en theologie hebben zijn bijzondere aandacht.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Prof. dr Ton Gorgels
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Dr. Paul Juffermans
Filosofie & Levensbeschouwing

Paul Juffermans is arts-filosoof. Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest in de gezondheidszorg is hij Filosofie gaan studeren aan de KU in Nijmegen. Hij studeerde af met als specialisatie Godsdienstfilosofie. In 2003 promoveerde hij aan de Universiteit van Nijmegen op het proefschrift Drie perspectieven op religie in het denken van Spinoza.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Prof. dr Ger Koek
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
David Lodewyckx
Muziek

David Lodewyckx studeerde muziektheorie aan het Lemmensinstituut (2003) en musicologie aan de universiteit (2007), beide in Leuven. Hij studeerde tevens een jaar historische muziektheorie aan de Schola Cantorum in Basel (2014). David was jarenlang actief als wetenschappelijk medewerker aan de onderzoekseenheid musicologie in Leuven en bereidt er zijn doctoraal proefschrift voor. Tegelijk kan hij bogen op bijna 15 jaar leservaring op verschillende niveaus, sinds 2015 ook als docent aan het Conservatorium Maastricht. Daarnaast is David sinds 10 jaar een veelgevraagde spreker voor allerhande vormingsorganisaties en culturele instellingen. In zijn luisterlezingen combineert hij een vlotte vertelstijl met sterk onderbouwde vakkennis en weet hij zijn visueel aantrekkelijke presentaties steeds met veel enthousiasme te brengen.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Chequita Nahar

Chequita Nahar is de Directeur van de Maastricht Academie of Fine Arts and Design en heeft als specialisatie sieraad. Ze heeft jarenlange ervaring in het onderwijs. Chequita Nahar presenteert haar werk in binnen en buitenland, haar werk is opgenomen in een aantal collecties van diverse musea, waaronder het CODA-museum te Apeldoorn en het Rijksmuseum te Amsterdam.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Drs. Loes Pihlajamaa
Wetenschappen

Drs. Loes Pihlajamaa studeerde Biologie in Amsterdam en was enige tijd wetenschappelijk medewerker aan het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid. Later werd ze docente in het Voortgezet Onderwijs. Nu werkt zij mee aan de ontwikkeling van internationale ICT-projecten voor Natuur en Milieueducatie voor het VO en aan een digitale biologiemethode voor VWO en HAVO.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Dik Scheepers
Creatief & Informatief

Dik Scheepers werkt als instructeur op de keramiekwerkplaats en als docent bij de designafdeling aan de Kunstacademie Maastricht richting material. Na zijn afstuderen, waar hij een voorliefde voor keramiek heeft ontwikkeld, heeft hij voor diverse vormgevers gewerkt en is hij zijn eigen studio begonnen.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Eric Steenman

Eric Steenman is opgeleid als goudsmid in Schoonhoven en heeft jarenlang een eigen bedrijf gehad waar hij interieurs realiseerde voor bedrijven. Ook is hij gespecialiseerd in restauratie van zilverwerk en heeft o.a. werken van de St. Servaaskerk te Maastricht onder handen mogen nemen. Momenteel is hij werkzaam als docent ontwerpen op de afdeling design waar hij zijn liefde voor technieken en materialen deelt en overdraagt aan de studenten.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Drs. Leo Tillmanns
Wetenschappen

Drs. Leo Tillmanns, sociaal geograaf, studeert in Nijmegen en werkt meer dan 30 jaar in het Voortgezet Onderwijs en de buitenschoolse landschapseducatie. Hij ontwikkelt sinds 1992 digitale lesmaterialen voor Natuur- en Milieu-educatie. Van 2005 tot 2011 is hij programmaleider van Academische School Limburg, een innovatief onderwijsproject om onderzoek in scholen te bevorderen in samenwerking met het hoger en wetenschappelijk onderwijs.

Na zijn pensionering houdt hij zich bezig met het samenstellen van fotoboeken en regiogebonden educatie. Zijn hart ligt bij de kennisoverdracht met betrekking tot het Limburgs Landschap en de fotografie.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Drs. S. Vaessen
Wetenschappen

Drs. Servé Vaessen studeerde Geschiedenis in Nijmegen. In het dagelijks leven staat hij voor de klas in het voortgezet onderwijs Tijdens de Apollo-maanlandingen raakte dhr. Vaessen geïnteresseerd in astronomie en ruimtevaart. Momenteel schrijft hij als wetenschapsjournalist over deze onderwerpen in diverse regionale dagbladen.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Drs. Jac van den Boogard
Cultuur, Kunst & Architectuur, Muziek

Drs. Jac. van den Boogard studeerde Geschiedenis en Kunstgeschiedenis in Nijmegen en Rome met als specialisatie Italianistiek. Hij is verbonden aan het Sociaal Historisch Centrum Limburg. Daarnaast is hij verbonden aan diverse instellingen voor cursorisch onderwijs als docent kunst- en cultuurgeschiedenis. Hij verzorgt culturele reizen, excursies en rondleidingen.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Hanny van den Brand

Hanny van den Brand is wetenschappelijk illustrator, docent en preparateur. In 2009 is ze afgestudeerd aan de Bachelor of Education Visual Art & Design aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (cum laude). Vanuit haar interesse voor anatomie volgde ze hierna een opleiding tot Vakbekwaam basis preparateur bij Bos en Fauna Groenbeheer op de Hoge Veluwe in Schaarsbergen (2012). Daarop volgde ze part-time de Master Scientific Illustration (2017) welke ze in juni dit jaar met succes afgerond heeft. Haar afstudeerproject “The Image of Bats” heeft ze bij het Natuurhistorisch museum in Rotterdam volbracht onder begeleiding van Kees Moeliker. Momenteel is ze daar nog werkzaam als collectie medewerker en prepareert dierenhuiden Ze werkt als zelfstandig wetenschappelijk illustrator en is gevestigd in ‘s-Hertogenbosch.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Drs. Constance van der Putten
Geschiedenis

Drs. Constance van der Putten is historica. Zij studeerde geschiedenis in Nijmegen en massacommunicatie in Amsterdam. Sinds jaren is zij docent geschiedenis bij verschillende onderwijsinstituten. Zij is auteur van verschillende boeken en schrijft historische artikelen voor de Brabantse glossy Brabeau.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Ko van Dun
Kunst & Architectuur

Ko van Dun (1953, Heerlen) is werkzaam als spreker, schrijver en docent voor musea, galeries, bedrijven en onderwijsinstellingen. Hij geeft particulieren en bedrijven onafhankelijk advies bij het kopen van hedendaagse kunst. Ook geeft hij trainingen en seminars aan bedrijven op het snijvlak van kunst, geschiedenis en economie. In 2007 ging hij van start met Art Update, een reeks van vier lezingen per jaar over de stand van zaken in de hedendaagse kunst naar aanleiding van actuele tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Art Update is ook online te vinden in de vorm van een blog: www.artupdate.nl.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Dr. Anton van Hooff
Geschiedenis

Dr. Anton J. L. van Hooff (*1943) was tot 2008 hoofddocent klassiek geschiedenis en aan de Universiteit van Nijmegen (tegenwoordig genoemd naar iemand die niemand kent: Radboud). In die hoedanigheid publiceerde hij o.a. over Caesar, Polybius, banditisme, Spartacus en zelfdoding. April 2010 verscheen bij Ambo zijn Nero & Seneca, de despoot en de denker. In 2011 verscheen bij dezelfde uitgever Athene. Het leven van de eerste democratie. In 2012 publiceerde Ambo zijn Marcus Aurelius. De keizer-filosoof. En in 2013 KLASSIEK. Geschiedenis van de Grieks-Romeinse wereld. In oktober 2014 kont Keizers van het Colosseum uit. Als gepensioneerde doceert hij af en toe Grieks en Latijn aan het aan het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. Hij geeft veel voordachten en cursussen, zoals in 2013-14 voor HOVO Zuyd in Roermond en Sittard.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Joep van Leeuwen
Muziek

is hoofdvak docent jazzgitaar aan het Conservatorium Maastricht en geeft daarnaast ook de vakken Jazzgeschiedenis en combospel. Hij studeerde klassieke gitaar aan het Conservatorium Maastricht en Jazzgitaar aan de Swiss Jazz School in Bern, Zwitserland. Als bijvak studeerde hij daar ook compositie en big band arrangeren. In 2017 sloot hij zijn Master studie in Compositie af aan het Conservatorium Maastricht. Als uitvoerend musicus is hij vooral actief met zijn eigen trio maar ook in bezettingen variërend van sologitarist tot big band. Naast zijn core business als improviserend jazzmusicus zoekt hij met grote regelmaat de grensgebieden op met de gecomponeerde muziek. Een bijzondere bezetting is die in duo met pijporgel. Hiermee nam hij in 2010 een CD, Jazz Guitar Meets Church Organ, op die in de pers zeer goed werd ontvangen en in het Amerikaanse Down Beat 4 sterren kreeg. De muziek bestond uit eigen werk van Van Leeuwen en varieerde van een jazzfuga tot elektronica. Zijn solo jazzgitaar-cd stamt uit 2008 en de cd met het duo gitaar-trombone uit 2014. http://www.joepvanleeuwen.nl

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Professor Dr. Luc van Loon
Medisch
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Drs. Ben van Melick
Literatuur

Drs. Ben van Melick studeerde Neerlandistiek en Algemene Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde in verschillende algemene en literaire tijdschriften. Hij is auteur van 'Maar er is meer. Poëzie van Limburg in de 20e eeuw', 'Dichters na ’60' en 'Werktitel: Piet Gerards, grafisch ontwerper'.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Dr. Peter van Nunen
Film & Theater, Geschiedenis, Literatuur

Dr. Peter van Nunen was na zijn opleiding tot tolk-vertaler enkele jaren als universitair docent werkzaam in Leipzig. In 1982 promoveerde hij op zijn proefschrift over de Russische theaterregisseur Meyerhold. Hij is werkzaam als docent tolk-vertaler Russisch. Sinds 1995 geeft hij leiding aan het MnM-Ruslandcentrum dat zich richt op culturele uitwisseling en op politieke en economische samenwerking tussen Rusland en Nederland.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Arjen van Prooijen
Kunst & Architectuur

Dhr. Arjen van Prooijen is eerstegraads docent Kunstgeschiedenis en geeft al jaren les op HOVO Zuyd. Hij werkt als leraar Klassieke Culturele Vorming en Culturele en Kunstzinnige Vorming en Kunstgeschiedenis bij het Bonnefantencollege in Maastricht. Als gastdocent en als lid van de werkveldcommissie is hij betrokken bij de docentenopleiding van de Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht. Daarnaast geeft hij lezingen over diverse kunstbeschouwelijke onderwerpen bij de Kunstacademie van Tongeren. arjenvanprooijen.nl

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Dr. Andreas Wismeijer
Psychologie

Dr. Andreas Wismeijer promoveerde aan de Universiteit van Tilburg op zijn proefschrift over de psychologie van geheimen. Op dit moment werkt hij aan de Universiteit van Tilburg als docent en aan de Nyenrode Business Universiteit als Visiting Associate Professor op het gebied van de persoonlijkheidspsychologie. Ook doceert hij aan verschillende HOVO instellingen door het hele land. Dr. Wismeijer is een bevlogen docent, zoals onder andere blijkt uit een optreden in “De Wereld Leert Door” en dat hij in Brabant zelfs is verkozen tot Beste Docent.

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied
Drs. Bart Zwegers
Cultuur, Geschiedenis

Bart Zwegers studeerde Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Hij is als docent verbonden aan zijn Alma Mater waar hij uiteenlopende vakken doceert op het gebied van cultuurgeschiedenis, politieke geschiedenis en erfgoedstudies. Tussen 2012 en 2017 werkte hij aan zijn proefschrift over de geschiedenis van monumentenzorg in Duitsland en Groot-Brittanie. Vakgebied(en): Cultuurwetenschappen, geschiedenis

Bekijk
Titel
Datum
Plaats
Vakgebied