Drs. Loes Pihlajamaa

Drs. Loes Pihlajamaa studeerde Biologie in Amsterdam en was enige tijd wetenschappelijk medewerker aan het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid. Later werd ze docente in het Voortgezet Onderwijs. Nu werkt zij mee aan de ontwikkeling van internationale ICT-projecten voor Natuur en Milieueducatie voor het VO en aan een digitale biologiemethode voor VWO en HAVO.

Vakgebied(en): Wetenschappen

Titel
Datum
Plaats
Categorie
Vakgebied