Drs. Wim Fiévez

heeft als docent Systematische Filosofie en Ethiek gewerkt aan de universiteiten van Amsterdam, Stockholm en Groningen. Hij is gespecialiseerd in de analytische benadering, met speciale nadruk op taalfilosofie, ethiek en esthetica. Hij is de initiatiefnemer van het filosofiecafé in het Bonnefantenmuseum.

Vakgebied(en): Filosofie & Levensbeschouwing

Titel
Datum
Plaats
Categorie
Vakgebied